Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy

27. 5. 2014


 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy V.V.I.

Vážený pan

Ing. Jiří Hladík Ph. D.

ředitel ústavu

Žabovřeská 250

156 27 Praha 5 - Zbraslav

 

Věc : Nevyřešené střety zájmů v připravované velkoplošné těžbě štěrkopísku na levém (dle ÚP hl.m.Prahy) i pravém břehu (DP Zbraslav IV) Berounky na soutoku s Vltavou.

 

Vážený pane řediteli,

 

         vrcholí probíhající přípravy těžby štěrkopísku v dotčeném území, aniž došlo k vyřešení podstatných střetu zájmů mezi těžbou, vodohospodářskými funkcemi (mohutnou akumulační, jímací a filtrační kapacitou štěrkopískových vrstev) a ztrátou nejkvalitnější nivní půdy (BPEJ 2.56.00 a 2.55.00). Uvedené nejzákladnější střety zájmů nebyly vyřešeny ani v procesu EIA, ani v pouze náznakově provedené SEA na levém břehu Berounky.

 

         Po řadu  let jednotliví odborníci i nevládní organizace (převážně Arnika) publikují odborné články k uvedenému investičnímu záměru, dostupné v internetových vyhledávačích (např. v Google) i časopisecky i na jednáních odborných komisí a zasedání Zastupitelstva HMP, v souvislosti s peticí občanů přilehlých zájmových území v roce 2012, adresovaným místně, věcně a funkčně příslušným orgánům samosprávy a státní správy. Při rozhodovacích a hodnotících procesech nebylo vycházeno ze spolehlivě zjištěného stavu věcí. Nebyly respektovány významné mimoprodukční funkce území.

 

Vážený pane řediteli,

 

       vzhledem k nepochybným nevratným velkoplošným negativním změnám v uvedeném území, uvítáme jakoukoliv součinnost Vašeho ústavu, směřující k odbornému posouzení – stanovisku k problému, přesahujícímu svým významem pouze danou lokalitu. Z hlediska očekávaných, především  budoucích problémů s dostatkem kvalitní vody i zemědělsky využitelné půdy považujeme investiční záměr těžby štěrkopísku z hlediska strategického za nepřijatelný. Dopis stejného znění jsme odeslali řediteli VÚV v Praze 6. Jsme připraveni k podání dalších informací.

 

                                           S pozdravem

 

V Praze dne 5. 5. 2014                                    Václav Vojíř

                                                                občanské sdružení Život na soutoku